Till dig med eget företag i Uppsala

Kostnader att dra av för dig med eget företag i Uppsala

För alla med eget företag i Uppsala så börjar det snart bli dags att deklarera. Detta gäller oavsett om du har en mindre blomsterhandel eller ett större IT-företag. Uppsala kommun har över 23 000 företag och det är faktiskt så att alla vi med ett enskilt litet eget företag i Uppsala också är allra flest till antalet i kommunen.

För många oss småföretagare så är det även så att vi även har ett kontor hemma i huset eller lägenheten. Ibland så kan det vara så att vi behöver uppta ett helt rum till kontor i huset/lägenheten och ibland så kan det vara så att en del av ett rum behöver bli till kontorsyta. Visste du att du som har enskild firma kan göra avdrag för kontor i din bostad?

Det finns såklart vissa krav för att avdrag ska kunna godkännas hos Skatteverket:

  • Det behöver finnas ett behov av kontor/arbetsrum/arbetsyta.
  • Arbetsrummet/ytan ska bara användas till arbetet.
  • Bostaden måste vara större än vad som hade krävts om man inte hade varit tvungen att ha ett arbetsrum.
  • Ytan avsedd för arbete får med hänsyn till läge eller utrustning inte ingå i bostadsutrymmet.

För att ett arbetsrum inte ska anses ingå i bostadsutrymmet måste det vara avskilt från själva bostaden så att det inte ingår i övriga delen av bostadens utrymmen samt att det också behöver vara inrett så att det inte kan användas för något annat än själva arbetet.

Faktiska kostnader att göra avdrag för som enskild firma

För arbetsrum i den egna bostaden medges avdrag med den faktiska merkostnaden. Det kan även finnas ytterligare utgifter för vatten, el eller städning. För arbetsrum i en hyreslägenhet är även en viss del av hyran avdragsgill.

Om du har eget företag i Uppsala (eller i övriga Sverige) och bor i:

Hyreslägenhet

Om du bedriver din verksamhet i en särskild del av din hyreslägenhet så kan du göra avdrag för en del av kostnaderna. Kostnader att göra avdrag för är hyra, el, värme, sophämtning, vatten och avlopp. Hur stor del som du får dra avkostnader på beror även på hur stor del av de totala kostnaderna som också hör till din verksamhet. Vanligast är att man gör avdrag efter hur stor yta som också används i verksamheten.

Används t.ex. 20 % av lägenheten dras 20 % av driftskostnaderna av. Du kan även göra avdrag för reparationer som behövts göra på arbetsytan om reparationerna är direkt orsakade av verksamheten. Bor du i hyreslägenhet så kan du göra avdrag enligt exemplen ovan men du kan även använda dig av schablonavdrag (se längre ned på sidan).

Bostadsrätt

Du kan vid boende i bostadsrätt göra samma avdrag som vid boende i hyresrätt men med ett undantag, istället för att göra avdrag för del av hyran (som vid boende i hyresrätt) så får man dra av del av månadsavgiften till sin bostadsrättsförening. Den del av månadsavgiften som är ett kapitaltillskott till föreningen är dock inte avdragsgill. Även här finns möjligheten att istället använda sig av schablonavdrag.

Eget företag i Uppsala? Glöm inte att göra avdrag för ev. kontorsyta i den egna bostaden.
För alla oss med eget företag i Uppsala, kom ihåg att det finns kostnader att dra av när du har kontorsyta i den egna bostaden.

Schablonavdrag

Du kan också välja att göra ett schablonavdrag för arbetsrum i bostaden.

Kravet här är att du under det gångna beskattningsåret måste ha arbetat minst 800 timmar där (799 arbetade timmar i arbetsrummet eller färre räcker alltså inte för att göra detta avdrag).

Om du skulle ha ditt arbetsrum i en hyresrätt eller i en bostadsrätt så får du göra ett avdrag med 4000 kr/år.

Om du skulle ha ditt arbetsrum i en fastighet som ägs av dig, din maka/make eller din registrerade partner så får du göra avdrag med 2000 kr/ år.

I detta schablonavdrag så ingår även samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden som kostnader för värme, vatten, el, internet/bredband, m.m. Även makes/makas arbete får räknas med om ni driver verksamheten gemensamt eller för barns arbete om barnet är 16 år fyllda.

Väljer du att göra avdrag för schablonavdrag så behöver du heller inte ha någon särskild avskild del av lägenheten eller villan som arbetslokal/arbetsyta utan kan arbeta vart du vill i ditt bostadsutrymme.

 

 

error

Tack för att du delar vår sida. När du delar uppsalas.se så hjälper du till att få Uppsala att blomstra :)

RSS
Follow by Email