vattenskada i hemmet

Vattenskada i hemmet? Allt vanligare för många Uppsalabor!

Att drabbas av en vattenskada i hemmet är en riktigt tråkig händelse och som även kan få besvärliga konsekvenser. Det finns dock god hjälp att kunna få samtidigt som det finns flera åtgärder du själv snabbt kan vidta för att dels minimera skadorna men även för att förbättra förutsättningarna för att få tillbaka ditt hem i topptrim igen.

Här är några saker att tänka på vid en vattenskada i hemmet:

1. Stäng av strömmen omedelbart vid vattenskada

Om det finns risk för att vattnet har trängt in i elsystemet och hemelektronik ska du stänga av huvudströmbrytaren omedelbart. Detta minskar risken för elchocker och brand.

2. Säkerhet

Innan du påbörjar någon form av sanering eller reparation av din vattenskada, se till att området är säkert. Tänk på att golv, trappor och tak kan vara instabila och farliga att använda.

3. Kontakta ditt försäkringsbolag

Det är viktigt att kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt för att rapportera skadan. De kan ge råd om hur du ska gå vidare och vilka dokument som behövs.

4. Dokumentation av vattenskadorna

Ta bilder och videor av skadorna för att dokumentera omfattningen av vattenskadorna. Detta kan hjälpa dig att bevisa för ditt försäkringsbolag vad som hänt och underlätta processen.

5. Rengöring efter vattenskador

Ta bort allt vatten så snabbt som möjligt. Detta kan innebära att använda en våt- eller torrsugare eller att kalla in professionell hjälp. Torka sedan av allt som har blivit blött, inklusive möbler och mattor.

6. Förebygg mögel

Om det har gått mer än 24 timmar sedan vattnet kom in, är risken stor för mögelbildning. Det är därför viktigt att rengöra och torka allt så snabbt som möjligt. Öppna fönster och dörrar för att ventilera ut fukt.

7. Sanering av vattenskada

Om vattenskadorna i ditt hem är allvarliga kan det krävas professionell sanering. Detta innebär att använda specialutrustning för att torka och rengöra de drabbade områdena. Kontakta en professionell saneringsfirma för att få råd och hjälp.

En vattenskada i hemmet kan vara överväldigande, men genom att agera snabbt och ta de nödvändiga åtgärderna så kan du minimera vattenskadorna i ditt hem och återställa det till sitt normala tillstånd så snart som möjligt.

Vid vattenskada i hemmet-ta alltid hjälp av ett certifierat och välrekommenderat företag

En vattenskada i hemmet orsakat av oväder, nederbörd och ett stigande vattenbestånd blir allt vanligare i Uppsala och även i många andra delar av landet. Något som alltid är klokt att tänka på är att det alltid är bäst att låta ett certifierat restoration företag hjälpa dig med din vattenskada.

På så vis så gäller alltid din tecknade försäkring samtidigt som du vet om att arbetet alltid blir korrekt utfört. Om du söker efter ett företag som kan hjälpa dig med ditt vattenskadade hem så kontakta gärna 4-5 olika företag inom branschen för att ta in olika offerter för arbetet, på så vis så får du en klar överblick över vad som behöver göras samtidigt som du kan spara pengar på köpet.

Ta gärna lite tid att se över vad andra kunder säger som anlitat företagen som du själv just kontaktat. Detta kan du på ett enkelt och smidigt vis göra på företagens Google Business Profile, Trustpilot och Facebook.

error

Tack för att du delar vår sida. När du delar uppsalas.se så hjälper du till att få Uppsala att blomstra :)

RSS
Follow by Email